Μελέτη

Η εταιρία έχει την δυνατότητα να παραδώσει ολοκληρωμένες μελέτες αρχιτεκτονικές, στατικές και μηχανολογικές σε όλα τα στάδια του οικοδομικού τομέα, συμπεριλαμβανομένου: 

 • αποτύπωση χώρου,
 • πρόταση διαμόρφωσής χώρου εσωτερική και εξωτερικά, 
 • μελέτη αρχιτεκτονικών,
 • μελέτη στατικών με συμβατική φέροντα οργανισμό (οπλισμένο σκυρόδεμα), σύμμικτη (οπλισμένο σκυρόδεμα και μέταλλο) και αμιγώς μεταλλική (μόνο θεμελίωση οπλισμένο σκυρόδεμα και το υπόλοιπο κτίριο μέταλλο),
 • μελέτη στατικής επάρκειας, 
 • μελέτη ενισχύσεων, 
 • μελέτη μηχανολογικών, 
 • μελέτη πυροσβεστικής, μελέτη ενεργειακή,
 • μελέτη φυσικού αερίου για ΔΕΠΑ,
 • μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταικών πάνελ,
 • σχεδιασμός σχεδίων as built,
 • νομιμοποιήσεις κατασκευών

 

 

Αδειοδότηση κατασκευής

Η εταιρία με την εμπειρία των στελεχών της εκδίδει άδεια δόμησης για οποιοδήποτε έργο στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.
Παράλληλα εκδίδει και συμβουλεύει για οποιαδήποτε άδεια απαιτείται για την εφαρμογή των πλάνων του πελάτη.

Αδειοδότηση λειτουργίας επαγγελματικού χώρου

Με την μεγάλη εμπειρία της η εταιρία έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει τον επαγγελματία σε κάθε απαίτηση του για την άδεια λειτουργίας της επιχείρησής του.

 

Οργάνωση και επίβλεψη κατασκευής

Μηχανικοί και τεχνίτες με πείρα σε όλη την Ελλάδα υποστηρίζουν και εκτελούν με προσοχή τις μελέτες με στόχο να παραδοθεί ένα άρτιο και τεχνικά σωστό αποτέλεσμα.

Ανακαίνιση υπάρχουσας κατασκευής (κατοικίας, επαγγελματικού χώρου, γραφείων, καταστημάτων, εργοστασίων.

 

Πιστοποιητικά

Η εταιρία με το προσωπικό της μπορεί να υποστηρίξει την έκδοση πιστοποιητικών για κάθε απαίτηση

Ενεργειακοί επιθεωρητές της εταιρίας έχουν την δυνατότητα για έκδοση πιστοποιητικών ΠΕΑ  σε γρήγορο χρόνο και να συστήσουν προτάσεις βελτίωσης του κτιρίο

 • Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ 
 • ηλεκτρολόγου για τον ΔΕΔΔΗ
 • πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική 
 
 

Ρυθμίσεις στον Ν4495/2017

Οι μηχανικοί της εταιρίας έχουν την δυνατότητα να ελέγξουν και ολοκληρώσουν την ρύθμιση κάθε του ακινήτου